خانه » چيزهايي هست كه نميداني

نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش همه

چيزهايی هست كه نمی‌دانی (چاپ چهاردهم)

علی سلطانی
53,000 تومان

نویسنده درباره‌ی کتابش این‌طور میگوید:

باید بگویم دغدغه‌های دیروز آدم با امروز و فردا یکسان و یک شکل نیست

چيزهايی هست كه نمی‌دانی (چاپ پانزدهم)

علی سلطانی
53,000 تومان

نویسنده درباره‌ی کتابش این‌طور میگوید:

باید بگویم دغدغه‌های دیروز آدم با امروز و فردا یکسان و یک شکل نیست