مولف / مترجم گرامی
قبل از تکمیل فرم زیر و ارسال اثر به نکات زیر توجه نمایید :
  • فقط آثار تایپ شده – با رعایت قواعد نوشتاری – را برای بررسی می پذیریم.
  • ارسال اثر فقط برای بررسی است و هیچگونه تعهدی برای انتشارات ایجاد نمی کند.
  • در مورد کتاب های ترجمه، ارسال مشخصات کتاب به همراه جلد و تمامی صفحات کتاب به زبان اصلی (به صورت فایل pdf ) الزامی است.
  • کارشناسان در انتشارات 360 درجه کتاب ها را تنها برای چاپ کردن یا نکردن بررسی می کنند و دفتر نشر، نظر کارشناسان را فقط به صورت «رد» یا «تایید» به اطلاع صاحبان اثر می رساند و بررسی ها ملزم به ارائه ی دلایل رد کتاب نیستند.
  • زمان تقریبی بررسی اثر توسط کارشناسان حداکثر 60 روز کاری بوده و در صورت پذیرش اثر با شما تماس گرفته خواهد شد.

لطفا فرم زیر را طبق اطلاعات شخصی خود پر کنید